ธรณีวิทยา

หนังสือ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ฉบับย่อ อัสสุมา สายนาคำ

ใบแก้ไขเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หนังสือ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ฉบับย่อ

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทของหนังสือ “โลก ดาราศาสตร์ และ […]

Loading

ใบแก้ไขเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท หนังสือ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ฉบับย่อ Read More »

รวมประกาศผลสอบ สอวน 2565 ตามวิชา และศูนย์

รวม Link หน้าเว็บ และ Facebook ประกาศผลสอบ สอวน. 2565 แยกตามรายวิชา และตามสนามสอบ

Loading

รวมประกาศผลสอบ สอวน 2565 ตามวิชา และศูนย์ Read More »

หินตะกอน (Sedimetary Rock)

หินตะกอนเป็นหินประเภทหนึ่งที่เกิดจากการสะสมหรือการสะสมของแร่หรืออนุภาคอินทรีย์ที่พื้นผิวโลก แล้วเกิดการประสาน (cementation) กัน การตกตะกอนเป็นชื่อเรียกรวมๆ ของกระบวนการที่ทำให้อนุภาคเหล่านี้อยู่รวมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นระยะเวลายาวนาน อนุภาคที่ก่อตัวเป็นหินตะกอนเรียกว่า ตะกอน (sediment) อาจประกอบด้วยเศษทางธรณีวิทยา (แร่ธาตุ) หรือเศษซากทางชีวภาพ (สารอินทรีย์)

Loading

หินตะกอน (Sedimetary Rock) Read More »

แผ่นดินไหว – สาเหตุ และการรับมือ

แผ่นดินไหว เป็นการสั่นของพื้นผิวโลกซึ่งเป็นผลมาจากการปลดปล่อยพลังงานอย่างกะทันหันในชั้นธรณีภาคของโลก มีสาเหตุที่สามารถทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้

Loading

แผ่นดินไหว – สาเหตุ และการรับมือ Read More »

หินไรโอไลต์ (Rhyolite)

หินไรโอไลต์ (Rhyolite) เป็นหินอัคนีพุ (Extrusive Rock) ประเภทหินเฟลสิค (felsic rock) มีเนื้อละเอียดแต่ทว่าผลึกเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ ส่วนมากมีสีอ่อน เช่น สีขาว สีเทาขาว ชมพูซีด บางครั้งอาจจะพบแร่ควอตซ์ใส อยู่ในเนื้อหิน

Loading

หินไรโอไลต์ (Rhyolite) Read More »

รายชื่อ หินอัคนี (Igneous Rock) สำคัญ

หินอัคนี (Igneous Rock) มีความหลากหลายมาก และมีลักษณะเด่นขึ้นกับหลายปัจจัยในการเกิด แต่ละชนิดมีจุดเด่นแตกต่างกัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน

Loading

รายชื่อ หินอัคนี (Igneous Rock) สำคัญ Read More »

หินอัคนี igneous rock

หินอัคนี (Igneous Rock)

หินอัคนี (Igneous Rock) เกิดจากการเย็นตัวของหินหนืด (Magma) ดังนั้นจึงถือว่าเป็นหินที่เกิดจากต้นกำเนิด และเป็น 1 ใน 3 ประเภทหินหลัก ที่อยู่ในวัฏจักรหิน มีความหลากหลายมาก และมีลักษณะเด่นขึ้นกับหลายปัจจัยในการเกิด แต่ละชนิดมีจุดเด่นแตกต่างกัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกัน


หินอัคนีมีความหลากหลายสูง เนื่องจากความหลากหลายของสารประกอบตามธรรมชาติ และกระบวนการเกิด นักวิทยาศาสตร์จริงพยายามจำแนกประเภท

Loading

หินอัคนี (Igneous Rock) Read More »