รายชื่อ ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ (TESO)

รายชื่อ ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ (TESO) ทั้งหมด ปัจจุบันศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ (TESO) มีทั้งหมด 7 ศูนย์

ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index
Social Media : https://www.facebook.com/117298027220797/
โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร : 053-943-417 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : [email protected]

พื้นที่ที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคเหนือตอนบน (มี 8 จังหวัด) : เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, แพร่, น่าน, ลําพูน, ลําปาง, พะเยา
ภาคเหนือตอนล่าง (มี 8 จังหวัด) : กําแพงเพชร, ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่

ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/ieso16/
Social Media : https://www.facebook.com/105542141162537/
งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร : 02-562-5444 หรือ 02-562-5555 ต่อ 646141 – 646143 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : [email protected]
Add line : แจ้งปัญหาการสมัครสอบที่ @069tpfxs https://page.line.me/069tpfxs

พื้นที่ที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาคกลางตอนบน (มี 9 จังหวัด) : ลพบุรี, ชัยนาท, อุทัยธานี, พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, นนทบุรี, ปทุมธานี
ภาคตะวันออก (มี 8 จังหวัด) : ตราด, จันทบุรี, ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่

ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : https://ka.mahidol.ac.th/th/
Social Media : https://www.facebook.com/109244110631490/
ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร : 034-585-06566 ต่อ 1318 หรือ 086-366-7471 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : [email protected]

พื้นที่ที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ภาคกลางตอนล่าง (มี 9 จังหวัด) : นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรปราการ

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่

ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : https://ieso.eng.psu.ac.th/
Social Media : https://www.facebook.com/108061078657710/
ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร : 089-733-3125 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : [email protected]

พื้นที่ที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาคใต้ (มี 14 จังหวัด) : ชุมพร, นครศรีธรรมราช, ระนอง, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ตรัง, พังงา, ภูเก็ต, สงขลา, พัทลุง, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สตูล

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565

ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : https://te.kku.ac.th/geotechnology/?page_id=2342
Social Media : https://www.facebook.com/104144194460240/
สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร : 094-302-7007 หรือ ผศ.ดร.กฤติกา ตระกูลงาม (อ.ติ้ง) โทร : 090-031-3927 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : [email protected]

พื้นที่ที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มี 20 จังหวัด) : เลย, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, สกลนคร, หนองคาย, อุดรธานี, ร้อยเอ็ด, หนองบัวลําภู , บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, ศรีสะเกษ, อํานาจเจริญ, อุบลราชธานี, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่

ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : https://www.geo.sc.chula.ac.th/teso2023/
Social Media : https://www.facebook.com/662709493851360
ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ประสานงาน : อ.ดร.อลงกต ฝั้นกา (วันเวลาราชการ)
โทร : 02-218-5445 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : [email protected]

พื้นที่ที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนในพื้นที่ กรุงเทพมหานครฯ

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่

ศูนย์ สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : https://www.mwit.ac.th/olympiad/
Social Media : https://www.facebook.com/292042747492220/
ศูนย์สอวน. วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โทร : 02-027-7850 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : –

พื้นที่ที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ และ ร.ร.กําเนิดวิทย์

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสอบ สอวน.

ประโยชน์ของการสอบ สอวน คลิก!
FAQ การสอบสอวน

Loading