รายชื่อ ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ (TAO)

รายชื่อ ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ (TAO) ทั้งหมด ปัจจุบันศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์ มี 12 ศูนย์

ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคเหนือ ตอนบน)

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : http://olympic.science.cmu.ac.th/Home/index
Social Media : https://www.facebook.com/117298027220797
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
โทร : 053-943315-6 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : [email protected]

สนามสอบที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จังหวัดสถานที่สอบโรงเรียน
เชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ลำปางโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงรายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
แพร่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
แม่ฮ่องสอนโรงเรียนห้องสอนศึกษา
พะเยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ลำพูนโรงเรียนจักรคำคณาทรจังหวัดลำพูน
น่านโรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่

ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาคเหนือ ตอนล่าง)

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : https://www.sci.nu.ac.th/posn_nu/
Social Media : https://www.facebook.com/100087395492952/
หน่วยงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
โทร : 055-963-144 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : [email protected]

สนามสอบที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร

จังหวัดสถานที่สอบโรงเรียน
ตากโรงเรียนตากพิทยาคม
นครสวรรค์โรงเรียนนครสวรรค์
พิจิตรโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
กำแพงเพชรโรงเรียนวัชรวิทยา
เพชรบูรณ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สุโขทัยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
อุตรดิตถ์โรงเรียนอุตรดิตถ์
พิษณุโลกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่

ตารางจัดกิจกรรมของ ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่

ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : https://olympiad.kku.ac.th/
Social Media : https://www.facebook.com/100022212763369/
งานวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานบริการวิชาการและวิจัย โทร : 091-421-0058 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
คุณพิศมัย คชโคตร โทร : 087-428-2406 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : –

สนามสอบที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดสถานที่สอบโรงเรียน
ขอนแก่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
ขอนแก่นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
เลยโรงเรียนเลยพิทยาคม
กาฬสินธุ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
มหาสารคามโรงเรียนสารคามพิทยาคม
สกลนครโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สกลนครโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หนองคายโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
อุดรธานีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
ร้อยเอ็ดโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
หนองบัวลำภูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
นครราชสีมาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
สุรินทร์โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่

ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ)

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : https://olympic.ubu.ac.th/
Social Media : https://www.facebook.com/259120824281554/
ฝ่ายประสานงาน ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร : 0-4535-3401 ต่อ 4470,4422 หรือ 045-353-404 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : [email protected]

สนามสอบที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จังหวัดสถานที่สอบโรงเรียน
ศรีสะเกษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ยโสธรโรงเรียนยโสธรพิทยาคม
นครพนมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
มุกดาหารโรงเรียนมุกดาหาร
อำนาจเจริญโรงเรียนอำนาจเจริญ
อุบลราชธานีโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2565

N/A

ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ภาค ใต้)

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : https://entry.wu.ac.th/olympic/
Social Media : https://www.facebook.com/213802258767814/ และ https://www.facebook.com/olympic.walailak
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทร : 075-672-051 หรือ 093-575-6289 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : [email protected]

สนามสอบที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จังหวัดสถานที่สอบโรงเรียน
นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราชโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
นครศรีธรรมราชโรงเรียนสตรีทุ่งสง
นครศรีธรรมราชโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานีโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ชุมพรโรงเรียนศรียาภัย
พังงาโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน (สอบเฉพาะดาราศาสตร์)
ภูเก็ตโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (สอบเฉพาะดาราศาสตร์)
ตรังโรงเรียนสภาราชินี (สอบเฉพาะดาราศาสตร์)
สงขลาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (สอบเฉพาะดาราศาสตร์)
กระบี่โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล (สอบเฉพาะดาราศาสตร์)

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่

ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี (ภาค ใต้)

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : http://posn.sat.psu.ac.th/
Social Media : https://www.facebook.com/100029352053348/
ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คุณนิฮาฟีซี บินแวดอเลาะ
โทร : 073-313928-50 ต่อ 1255 [กดที่เบอร์เพื่อโทรได้ทันที]
E-mail : [email protected]

สนามสอบที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

จังหวัดสถานที่สอบโรงเรียน
ปัตตานีโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
ยะลาโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา
นราธิวาสโรงเรียนนราสิกขาลัย
พัทลุงโรงเรียนพัทลุง
สตูลโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
สตูลโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ตัวอย่างเอกสารรับสมัคร ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี ปีการศึกษา 2565

คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดดูได้ที่นี่

ศูนย์ สอวน. กรุงเทพฯ (ภาค กลาง)

ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ กรุงเทพฯ จะเป็นหน่วยงานที่จัดการการรับสมัครสอบ ของ ศูนย์ สอวน. วิชาหลักในพื้นที่ กทม. โดยช่องทางติดตามแต่ละศูนย์จะแยกกัน

ช่องทางติดตามข่าวสาร และช่องทางติดต่อ

เว็บไซต์ : https://www.bkkposn.com/
Social Media : https://www.facebook.com/1133540740012760/

ศูนย์สอบที่รับผิดชอบโดย ศูนย์ สอวน. กรุงเทพฯ

ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ข้อมูลติดต่อ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเว็บไซต์ : https://www.phys.sc.chula.ac.th/
Social Media : https://www.facebook.com/groups/114676055209998/
โทร : 02-218-7546
E-mail : [email protected]
ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เว็บไซต์ : https://www.mwit.ac.th/olympiad/
Social Media : https://www.facebook.com/292042747492220/
โทร : 02-027-7850
E-mail : [email protected]
ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเว็บไซต์ : https://samsenplanetarium.com/
Social Media : https://www.facebook.com/103119886702951/
โทร : 0-2278-2997, 0-2279-1992 หรือ 0-2279-2429 ต่อ 163
E-mail : [email protected]
ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเว็บไซต์ : –
Social Media : https://www.facebook.com/2204275486550636/
โทร : –
E-mail : –
ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เว็บไซต์ : http://www.brr.ac.th/
Social Media : https://www.facebook.com/100079762493278
โทร : 038-511-249
E-mail : [email protected]
ศูนย์ สอวน. ดาราศาสตร์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศเว็บไซต์ : http://www.nd.ac.th/
Social Media : https://www.facebook.com/100057530136281/
โทร : 02-408-2818
E-mail : –

ประโยชน์ของการสอบ สอวน คลิก!
FAQ การสอบสอวน

Loading