สอบ สอวน. (POSN) ดียังไง

สอวน. (POSN) ย่อมาจาก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ ทำงานร่วมกับ สสวท. ทำหน้าที่คัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ตามวิชาที่มีจัดสอบคัดเลือก รายชื่อศูนย์สอบสามารถอ่านได้ที่นี่

สิทธิประโยชน์การสอบ สอวน. (POSN) สำหรับ ม.ต้น

สิ่งสำคัญที่สุดคึอ สามารถใช้ยื่นเป็นหลักฐานคุณสมบัติประกอบการสอบเข้าโรงเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย
เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หรือโรงเรียนอื่นๆ ตามเงื่อนไขการเปิดรับสมัครของแต่ละโรงเรียน

ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันถึงความสามารถพิเศษในทางวิชาการในวิชานั้นๆ เช่น เกียรติบัตรในการผ่านค่าย เกียรติบัตรในการได้เหรียญรางวัลในสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น

สอวน. การ สมัคร เตรียมอุดม
ตัวอย่างการรับสมัครประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ
ตามประกาศโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ขอขอบคุณภาพจาก https://admission.triamudom.ac.th/TMS/Schedule.aspx

สิทธิประโยชน์การสอบสำหรับ ม.ปลาย

สามารถใช้ยื่นเป็นหลักฐานคุณสมบัติประกอบสมัครมหาวิทยาลัย ในคณะที่มีการเปิดรับสมัคร ในระดับอุดมศึกษา โดยจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการรับพิจารณาตามมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรที่ต้องการสมัคร
ตัวอย่าง หลักฐานที่ใช้ในการยืนยันถึงความสามารถพิเศษในทางวิชาการในวิชานั้นๆ เช่น หนังสือรับรองเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา เกียรติบัตรในการได้เหรียญรางวัลในสาขาวิชาต่างๆ เป็นต้น

สอวน. หนังสือ รับรอง ศึกษา อุดมศึกษา
ตัวอย่างแบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปี 2019
ขอบคุณ มูลนิธิ สอวน. https://www.posn.or.th/archives/1135

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท.

สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. จะมีสิทธิพิเศษตามเอกสารตัวอย่างตามที่ทาง มูลนิธิ สอวน กำหนด

สอวน. สสวท. สิทธิพิเศษ ค่าย 1 2
ตัวอย่างเอกสารประกาศสิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนที่เข้าค่าย 1 สสวท. แต่ไม่ผ่านเข้าค่าย 2 สสวท. สำหรับปีการศึกษา 64
ขอบคุณมูลนิธิ สอวน https://www.posn.or.th/archives/2877

ประโยชน์ข้างเคียงจากการสอบ / การเข้าค่าย สอวน. (POSN) / สสวท.

  1. มีโอกาสได้สอบแข่งขันวัดความรู้ทางวิชาการ และความรู้ในทางปฎิบัติของวิชาที่น้องๆ สนใจ
  2. มีโอกาสได้เรียนรู้ในวิชาที่สนใจกับผู้เชี่ยวชาญในระดับประเทศ และอาจารย์มหาวิทยาลัย รวมถึงการมีโอกาสได้เข้าร่วมการสอบแข่งขันกับผู้สนใจในสาขาวิชาเดียวกัน
  3. หากได้เหรียญจากการแข่งขันในระดับนานาชาติ ก็จะเป็นหลักฐานคุณสมบัติประกอบสำหรับการยื่นสมัครเข้าเรียมหาวิทยาลัยในระดับ นานาชาติได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย

Loading