เริ่มต้นกับวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ได้ที่นี่

วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ เรียนเรื่องอะไร??

วิทยาศาสตร์ประยุกต์มีอยู่หลากหลายหลายสาขาวิชา เป็นซึ่งเป็นวิชาที่ต่อยอดมาจากวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ขีววิทยา คณิตศาสตร์  แล้วนำมา ประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ หรือเป็นการผสมผสานหลักแนวคิดเพื่ออธิบาย ปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ในธรรมชาติ โดยที่วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ก็เป็นหนึ่งใน โดยที่วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศก็เป็นหนึ่งในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีพื้นฐานจากวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หลักๆเกือบจะครบถ้วน เพราะเนื้อหามีการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆตั้งแต่ ปรากฏการณ์บนในโลก เหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต สภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีอวกาศ

ธรณีวิทยา ธรณีพิบัติภัย และธรณีประวัติ

เรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่องธรณีวิทยา ตั้งแต่การกำเนิดโลก การเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างโลก ดิน หิน แร่ การกำเนิดสิ่งมีชีวิตและสัตว์ดึกดำบรรพ์ ไดโนเสาร์ เป็นต้น

บรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา

เรียนรู้ลมฟ้า อากาศ ชั้นบรรยากาศ เพื่อเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ปรากฏกาณ์ของแสงในธรรมชาติ

ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ

เรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ การกำเนิดเอกภพ ดวงดาว และกาแลกซี รวมถึง เทคโนโลยีใช้ในการศึกษา หาข้อมูลในเรื่องต่างๆ

ครูพี่บุ้งกี๋

อัสสุมา สายนาคำ

สวัสดีค่ะ! วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ใช้ความรู้ และหลักการรอบๆ ตัวเพื่อทำความเข้าใจ ขอแค่เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เท่านั้นเองค่ะ

ผลงานต่างๆ ของพี่บุ้งกี๋

วิดีโอติวออนไลน์​

ผลงานหนังสือ

ประสบการณ์ติว

ติดต่อสอบถาม / ติดต่องาน


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.