รวมประกาศรับสมัคร สอวน. ดาราศาสตร์ 67 ทุกศูนย์สอบ

ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันประกาศรับสมัคร : 9 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 10 มิ.ย. – 26 ก.ค. 2567 (ยึดตามงันที่ประทับตราไปรษณีย์)
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 – 3 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554
 • ถ้าเกิดหลังวันที่ 30 ธันวาคม 2554 จะไม่มีสิทธิ์สอบ และจะไม่มีชื่อในการคัดเลือกประจำปีนี้
 • ถ้าเกิดก่อนวันที่ 2 มกราคม 2553 จะต้องสอบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง และตะวันตก

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548
 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง และตะวันตก

ช่องทางติดตาม : https://www.facebook.com/groups/114676055209998/
ช่องทางสมัครสอบ : https://forms.gle/D5zsbGq2SNQpVckH9

ประกาศ

ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

วันประกาศรับสมัคร : 1 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 – 3 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป
 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด กรุงเทพ ชัยนาท นครนายก นครปฐม อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี

ช่องทางติดตาม : https://samsenplanetarium.com/ หรือ https://www.facebook.com/103119886702951
ช่องทางสมัครสอบ : https://samsenplanetarium.com/register/

ประกาศ

ศูนย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันประกาศรับสมัคร : 12 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 15 มิ.ย. – 19 ก.ค. 67
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป
 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง 20 จังหวัด ตามประกาศมูลนิธิ สอวน. ที่ 16/2567

ช่องทางติดตาม : https://www.facebook.com/100064371145122/
ช่องทางสมัครสอบ : https://forms.gle/Ks1PRjT43TFxctSY7

ประกาศ

ศูนย์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ศูนย์โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

วันประกาศรับสมัคร : 11 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 24 มิ.ย. – 26 ก.ค. 67
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ยังไม่มีข้อมูล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ยังไม่มีข้อมูล

ช่องทางติดตาม : https://www.facebook.com/100079762493278/
ช่องทางสมัครสอบ : ยังไม่มีข้อมูล

ประกาศ

ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันประกาศรับสมัคร : 11 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 22 พ.ค. – 7 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 – 3 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 5 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป
 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน

ช่องทางติดตาม : http://olympic.science.cmu.ac.th/
ช่องทางสมัครสอบ : http://olympic.science.cmu.ac.th/

ประกาศ

ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันประกาศรับสมัคร :
วันรับสมัคร : 25 มิ.ย. – 25 ก.ค. 2567
วันสอบ : –

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • ยังไม่มีข้อมูล

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ยังไม่มีข้อมูล

ช่องทางติดตาม : https://posn.sci.nu.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/61557105231835/
ช่องทางสมัครสอบ : https://posn.sci.nu.ac.th/

ประกาศ – ยังไม่มีข้อมูล

ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันประกาศรับสมัคร : 1 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 – 3 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป
 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด กรุงเทพ ชัยนาท นครนายก นครปฐม อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี

ช่องทางติดตาม : https://samsenplanetarium.com/ หรือ https://www.facebook.com/103119886702951
ช่องทางสมัครสอบ : https://samsenplanetarium.com/register/

ประกาศ

ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันประกาศรับสมัคร : 1 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 – 3 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป
 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด กรุงเทพ ชัยนาท นครนายก นครปฐม อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี

ช่องทางติดตาม : https://samsenplanetarium.com/ หรือ https://www.facebook.com/103119886702951
ช่องทางสมัครสอบ : https://samsenplanetarium.com/register/

ประกาศ

ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันประกาศรับสมัคร : 1 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 – 3 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป
 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด กรุงเทพ ชัยนาท นครนายก นครปฐม อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี

ช่องทางติดตาม : https://samsenplanetarium.com/ หรือ https://www.facebook.com/103119886702951
ช่องทางสมัครสอบ : https://samsenplanetarium.com/register/

ประกาศ

ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันประกาศรับสมัคร : 1 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 – 3 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป
 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด กรุงเทพ ชัยนาท นครนายก นครปฐม อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี

ช่องทางติดตาม : https://samsenplanetarium.com/ หรือ https://www.facebook.com/103119886702951
ช่องทางสมัครสอบ : https://samsenplanetarium.com/register/

ประกาศ

ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

วันประกาศรับสมัคร : 1 มิ.ย. 67
วันรับสมัคร : 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2567
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 – 3 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2553 – 30 ธันวาคม 2554

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2567
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เป็นต้นไป
 • เป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด กรุงเทพ ชัยนาท นครนายก นครปฐม อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี

ช่องทางติดตาม : https://samsenplanetarium.com/ หรือ https://www.facebook.com/103119886702951
ช่องทางสมัครสอบ : https://samsenplanetarium.com/register/

ประกาศ

ศูนย์

Loading