รวมประกาศผลสอบ สอวน 2565 ตามวิชา และศูนย์

รวม Link หน้าเว็บ และ Facebook ประกาศผลสอบ สอวน. 2565 แยกตามรายวิชา และตามสนามสอบ

หากข้อมูลใดผิดพลาด กรุณาแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่ Inbox : https://m.me/boongbrief

ประกาศผลสอบ สอวน. ดาราศาสตร์ 2565

ประกาศผลสอบ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 2565

ประกาศผลสอบ สอวน. ภูมิศาสตร์ 2565

ประกาศผลสอบ สอวน. คณิตศาสตร์ 2565

ประกาศผลสอบ สอวน. ฟิสิกส์ 2565

ประกาศผลสอบ สอวน. เคมี 2565

ประกาศผลสอบ สอวน. ชีววิทยา 2565

ประกาศผลสอบ สอวน. คอมพิวเตอร์ 2565

Loading