ปฏิทินคอร์ส และกิจกรรมของพี่บุ้งกี๋ ปี 2566

คอร์ส/กิจกรรมเปิดรับสมัครวันเวลา/ตารางเรียน
วิทย์โลก มุ่งสู่เตรียมอุดม [สด]
(TU65-Live)
1 – 31 ธ.ค. 65วันที่ 7 – 29 ม.ค. 66วันเสาร์ และอาทิตย์
เวลา 20.00 – 22.00
8 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.
รวมเวลาเรียน 16 ชม.
เสวนา สอวน. วิทย์โลก อะไร ยังไง?LIVE บนเพจ4 ก.พ. 66 เวลา 20.00
สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ต้น กลุ่ม A (เช้า)1 – 25 ก.พ. 66วันที่ 6 มี.ค. – 10 เม.ย. 66วันจันทร์ พุธ ศุกร์
เวลา 9.30 – 11.30
16 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.
รวมเวลาเรียน 32 ชม.
สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ต้น กลุ่ม B (บ่าย)1 – 25 ก.พ. 66วันที่ 6 มี.ค. – 10 เม.ย. 66วันจันทร์ พุธ ศุกร์
เวลา 13.00 – 15.00
16 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.
รวมเวลาเรียน 32 ชม.
สอวน.วิทยาศาสตร์โลก 1 (TESO 1)1 – 25 มี.ค. 66คอร์สนี้มี 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 (ปิดเทอม)
วันที่ 4 เม.ย. – 4 พ.ค. 66วันอังคาร พฤหัส
เวลา 9.30 – 11.30
————————
ช่วงที่ 2 (เปิดเทอม)
วันที่ 9 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66
วันอังคาร พฤหัส
เวลา 18.00 – 20.00
16 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.
รวมเวลาเรียน 32 ชม.
สอวน.วิทยาศาสตร์โลก 2 (TESO 2)
[เนื้อหาต่อเนื่องจาก TESO 1]
1 มี.ค. – 25 พ.ค. 66

*รับเฉพาะนักเรียนที่เรียน TESO 1 แล้วเท่านั้น*
วันที่ 13 มิ.ย. – 6 ก.ค. 66วันอังคาร พฤหัส
เวลา 18.00 – 20.008 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม.
รวมเวลาเรียน 16 ชม.
วิทย์โลก มุ่งสู่เตรียมอุดม [ส่วนตัว]
TU Private Course
ช่วงเปิดรับจองตารางสอนกลุ่มส่วนตัว
1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 66
ต.ค. 66 – ม.ค. 66
เวลาตามตกลง
เวลาเรียน 16 ชม.

*คอร์สวิดีโอจะไม่อยู่ใน Year Plan นี้ จะแจ้งให้ทราบในเพจ

Loading