เนื้อหาส่วนบรรยากาศ วิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.5

พี่ได้รวบรวมวิดีโอของพี่ไว้แล้วน้า ลองมาดูกันได้ พี่ได้ทำสารบัญไว้แล้ว ลองดูได้เลยนะจ๊ะ

เลือกหัวข้อที่ต้องการดู

 1. คุยกันก่อน
 2. การแบ่งชั้นบรรยากาศ
 3. การหมุนเวียนอากาศ 1
 4. การหมุนเวียนอากาศ 2
 5. การหมุนเวียนกระแสน้ำ 1
 6. การหมุนเวียนกระแสน้ำ 2
 7. พายุหมุนเขตร้อน
 8. เอลนีโญ – ลานีญา
 9. แผนที่อากาศ
 10. Station Model
 11. จุดและเส้นสมมติต่าง ๆ บนโลก
 12. พิกัดขอบฟ้า
 13. ตัวอย่างโจทย์ พิกัดขอบฟ้า
 14. พิกัดศูนย์สูตร
 15. ตัวอย่างโจทย์ พิกัดศูนย์สูตร
 16. พิกัดสุริยะวิถี
 17. ตัวอย่างโจทย์ พิกัดสุริยะวิถี
 18. เวลาดาราคติ
 19. ตัวอย่างโจทย์ เวลาดาราคติ
 20. การแบ่งเขตเวลา
 21. การเกิดฤดูกาล
 22. ตะวันอ้อมข้าว
 23. การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์
 24. หลักการวิ่งแข่งกันของดาวเคราะห์
 25. ตัวอย่างโจทย์ ดาวเคราะห์วิ่งแข่งกัน
 26. ดิถีของดวงจันทร์
 27. ด้านสว่างของดวงจันทร์
 28. อุปราคา
 29. น้ำขึ้น – น้ำลง
 30. น้ำเกิด – น้ำตาย
 31. กำเนิดดาวฤกษ์
 32. วิวัฒนาการดาวฤกษ์
 33. แพรัลแลกซ์
 34. ตัวอย่างโจทย์ แพรัลแลกซ์
 35. ส่งท้าย

คุยกันก่อน

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLGkI9VfusyP5eFyf5OQ1TEW_o4Afq70Hb&layout=gallery[/embedyt]

การแบ่งชั้นบรรยากาศ

การหมุนเวียนอากาศ 1

การหมุนเวียนอากาศ 2

การหมุนเวียนกระแสน้ำ 1

การหมุนเวียนกระแสน้ำ 2

พายุหมุนเขตร้อน

เอลนีโญ – ลานีญา

แผนที่อากาศ

Station Model

จุดและเส้นสมมติต่าง ๆ บนโลก

พิกัดขอบฟ้า

ตัวอย่างโจทย์ พิกัดขอบฟ้า

พิกัดศูนย์สูตร

ตัวอย่างโจทย์ พิกัดศูนย์สูตร

พิกัดสุริยะวิถี

ตัวอย่างโจทย์ พิกัดสุริยะวิถี

เวลาดาราคติ

ตัวอย่างโจทย์ เวลาดาราคติ

การแบ่งเขตเวลา

การเกิดฤดูกาล

ตะวันอ้อมข้าว

การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์

หลักการวิ่งแข่งกันของดาวเคราะห์

ตัวอย่างโจทย์ ดาวเคราะห์วิ่งแข่งกัน

ดิถีของดวงจันทร์

ด้านสว่างของดวงจันทร์

อุปราคา

น้ำขึ้น – น้ำลง

น้ำเกิด – น้ำตาย

กำเนิดดาวฤกษ์

วิวัฒนาการดาวฤกษ์

แพรัลแลกซ์

ตัวอย่างโจทย์ แพรัลแลกซ์

ส่งท้าย