เป็นการติวที่เข้มข้นมากแต่สนุกมากในเวลาเดียวกัน

ในตอนแรกไม่ได้สนใจในวิชานี้ จนผมได้มีโอกาสได้ติว IESO กับพี่บุ้งกี๋ซึงเป็นการติวที่เข้มข้นมากแต่สนุกมากในเวลาเดียวกัน พี่บุ้งกี๋ทำให้คนที่ไม่ชอบในวิชานี้กลับมารักในวิชานี้ได้ครับ

Loading