ประสบการณ์สอนออนไลน์

คอร์สออนไลน์สด ที่เคยจัดสอน

คอร์สออนไลน์ เน้นปฏิสัมพันธ์ และความเป็นกันเองกับน้องๆ เพื่อให้ ผู้เรียนเปิดใจ และเข้าใจเนื้อหาที่เรียน และกล้าที่จะ ถาม ตอบ และสอบถามความเข้าใจ การเรียนจะนัดเรียนสดผ่าน ZOOM และมีวิดีโอให้น้องๆ สามารถทบทวนย้อนหลังได้

คอร์สพื้นฐานดาราศาสตร์ ม.1 [ปิดคอร์ส]

คอร์สสอนพื้นฐาน สำหรับน้องๆ ที่สนใจวิชาดาราศาสตร์ แต่ยังไม่เคยเรียนอย่างจริงจัง

คอร์ส สอวน.ดาราศาสตร์ (ม.2-3) [ปิดคอร์ส]

สำหรับน้องๆ ชั้น ม.2 - 3 ที่เคยเรียนมาบ้างแล้ว และสนใจติวสอบ สอวน.ดาราศาสตร์

คอร์ส IESO1 (ม.3-5) [ปิดคอร์ส]

สำหรับน้องๆ ชั้น ม.3 - 5 ที่เคยเรียนมาบ้างแล้ว และสนใจติวสอบ สอวน.ดาราศาสตร์

คอร์สปูพื้นฐาน สอวน.ดาราศาสตร์ สอวน.โลกศาสตร์ (TESO/IESO) [ปิดคอร์ส]

สำหรับน้องๆ ที่สนใจ และไม่มั่นใจว่าตัวเองมีพื้นความรู้แน่นพอจะเรียนคอร์สติว ได้หรือไม่ จะแนะนำให้เริ่มต้นจากคอร์สนี้ก่อน

คอร์สตะลุยโจทย์ ดาราศาสตร์ [ปิดคอร์ส]

พาทำข้อสอบ ดาราศาสตร์ ด้วยแนวข้อสอบ และข้อสอบจริง รวมกว่า 400 ข้อ

รีเควสคอร์สเรียน

รีเควสคอร์สเรียน หรือเนื้อหา ที่ผู้ปกครองหรือบุตรหลานสนใจ อยากให้เปิดใหม่ หรือ เปิดเพิ่มเติม ในกลุ่มวิชา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.